Cel mai mare proiect academic implementat de Universitatea Babeș-Bolyai. Tehnologie de vârf în domeniul imagisticii medicale

Universitatea Babeș-Bolyai dezvoltă în perioada 2021-2023 în cadrul proiectului „Infrastructură pentru Spectroscopie și Imagistică de Rezonanță Magnetică la Câmpuri Înalte – INSPIRE” o infrastructură de cercetare internațională de top cu aplicații preclinice și clinice în domeniul imagisticii și spectroscopiei de rezonanță magnetică la câmpuri ultra înalte. Proiectul, în valoare de 92.442.303,53 lei este coordonat de profesorul Simion Simon, reunind un grup interdisciplinar complex de fizicieni, psihologi, biologi, medici, biochimiști și ingineri.

Conceptul general de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM sau MRI, în engleză) este deja familiar nu doar mediilor academice, ci și societății românești în general, datorită multor clinici private sau spitale care dețin asemenea tehnici de investigație. Simplu spus, acest tip de imagistică reprezintă o procedură neinvazivă de vizualizare, analizare și caracterizare a diferitelor medii non-organice (ex: materiale) sau organice (ex: organe interne ale animalelor și/sau oamenilor).

Pentru realizarea unor astfel de proceduri neinvazive este nevoie atât de componenta tehnică (existența aparaturii care să permită asemenea investigații) cât și de componenta umană (resursa umană specifică, calificată, care să poată utiliza această aparatură în siguranță și la performanțe maxime, respectiv să dețină competențe în interpretarea corectă a imaginilor furnizate de aceste instrumente de scanare).

În prezent, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) dezvoltă un proiect infrastructural tocmai în această direcție, care este de fapt și cel mai mare proiect academic implementat de UBB. Acest proiect cadru își propune să dezvolte o infrastructură de cercetare internațională care va avea aplicații preclinice (prin derularea de studii pe materiale și animale) și clinice (prin derularea de studii pe oameni) în domeniul imagisticii și spectroscopiei de rezonanță magnetică care folosește câmpuri magnetice ultra înalte.

Concret prin intermediul componentei preclinice se vor putea derula studii avansate de imagistică și spectroscopie RMN la câmpuri magnetice ultra înalte pe diferite materiale. Aceste rezultate se vor putea apoi translata și extinde și pe pacienți veterinari, vizând diverse domenii vaste, cum ar fi domeniul oncologic, neurologic (de ex. epilepsie, scleroză multiplă, boala Parkinson, boala Lyme, etc.), și alte domenii prioritare pentru sănătate și boală. În ceea ce privește componenta clinică, noua infrastructură va permite extinderea direcțiilor actuale de cercetare în domeniul sănătății (oncologie, neurologie, ORL, stomatologie, etc.), al neuroștiințelor și psihologiei (prin studii de funcționalitate a creierului în stare de repaus respectiv în prezența unor stimuli cu diferite valențe emoționale). Această explorare extinsă este facilitată de creșterea rezoluțiilor imaginilor achiziționate folosind noua infrastructură comparativ cu rezoluția oferită de infrastructura existentă (care este și ea superioară dotărilor clasice existente în clinici de stat și/sau private și spitale universitare). Noua infrastructură se mai bucură și de alte numeroasele avantaje, cum ar fi reducerea timpului de achiziție de imagini, eliminarea artefactelor imaginilor, creșterea productivității și competitivității la nivel global nu doar național, etc..

Atât componenta preclinică cât și cea clinică va fi folosită atât de specialiști din țară cât și din străinătate, în baza acordurilor de colaborare care deja există fie cu medii industriale de rezonanță (Bruker, Siemens) fie cu centre universitare sau spitale. Pe lângă colaborările existente se are în vedere extinderea parteneriatelor cu mediile industriale, private, de cercetare și universitare din țară și din străinătate.

Noua infrastructură poartă numele de Infrastructură pentru Spectroscopie și Imagistică de Rezonanță Magnetică la Câmpuri Înalte – INSPIRE. Platforma INSPIRE s-a născut în urma unui parteneriat între Centrul Național de Rezonanță Magnetică (Facultatea de Fizică a UBB) și Platforma Skyra a Institutului Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată (Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie – UBB).

INSPIRE va oferi posibilitatea derulării unor studii de vârf în domeniile imagisticii și spectroscopiei RMN preclinice și clinice, având în vedere că doar câteva zeci de asemenea aparate de scanare (cum sunt cele care vor fi achiziționate, și care folosesc câmpurile ultra înalte) sunt în toată lumea. Componenta preclinică deține deja un scanner performant (7 Tesla) și va mai include încă un scanner și mai performant (11.7 Tesla), permițând extinderea investigațiilor pe diferite materiale și specii de animale.

Componenta umană/clinică deține prin intermediul Platformei Skyra deja unul din cele mai performante scannere din România, de care au beneficiat peste 1000 de pacienți și sute de participanți voluntari în diverse studii. În plus, spre deosebire de ceea ce deja poate să facă un scanner IRM obișnuit (de 1.5 Tesla) sau cel pe care UBB îl deține deja (de 3 Tesla), noua infrastructură va putea crește semnificativ rezoluția imaginilor și calitatea acestora.

Astfel, Platforma INSPIRE va fi unică cel puțin din două puncte de vedere. În primul rând, va fi o infrastructură care va concentra atât partea IRM preclinică cât și cea clinică, iar în al doilea rând, va deține tehnologie de vârf prin intermediul căruia se va putea (1) genera cunoaștere în domeniile imagisticii și spectroscopiei RMN preclinice și clinice la câmpuri magnetice ultra înalte și (2) se vor putea oferi servicii de specialitate către comunitate.

Proiectul INSPIRE este cel mai mare proiect academic implementat de UBB din mai multe motive, și anume (1) concentrează cel mai mare buget atras de UBB dedicat exclusiv cercetării, (2) include parteneriate puternice deja inițiate cu medii industriale și universitare externe esențiale și (3) va constitui un centru de referință la nivel internațional în domeniile tehnologiilor de vârf aferente imagisticii și spectroscopiei RMN la câmpuri magnetice ultra înalte.

Condiții pentru cercetare la Universitatea Babeș-Bolyai

În urmă cu aproape 7 ani mă întorceam în țară de la University of California, Los Angeles (SUA), unde am fost timp de doi ani la specializări postdoctorale în cadrul Departamentului de Științe Radiologice, domeniul imagisticii medicale, mai precis al IRM. Această universitate era, conform clasamentelor Statelor Unite, cea mai bună Universitate de pe coasta de vest si a treia din Statele Unite din ultimii 25 de ani. Înainte de această experiență am avut parte de o altă specializare postdoctorală tot pentru doi ani în Canada, la University of New Brunswick, in cadrul Centrului de Cercetare în IRM. În acea perioadă am activat în domeniul studiului materialelor, în special al rocilor petroliere prin IRM.

Întors în țară m-am bucurat să regăsesc aparatură similară în cadrul Institutului Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată din Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației aparținând Universității Babeș-Bolyai. De asemenea, pe lângă infrastructură puternică, m-am bucurat să întâlnesc personal calificat, care activa în domenii similare domeniului meu de cercetare, și care erau recunoscuți la nivel internațional, în urma publicațiilor și contribuțiilor lor semnificative. Astfel, Școala Clujeană de Psihologie (cognitivă/clinică) coordonată de actualul Rector, Prof. David Daniel se regăsește constant, în ultimii ani, în top 500 în diverse rankinguri internaționale în domeniul psihologiei/științelor cognitive, ca prima din țară, iar Școala Clujeană de Fizică este la rândul său prezentă în aceste rankinguri, uneori prima din țară (ex. intervalul 601-800 în Times Higher Education în 2022).

Mărturisesc că, dacă nu întâlneam asemenea contexte (și infrastructura și personalul aferent), nu aș mai fi rămas în România, în care revenisem oricum temporar. Acum, uitându-mă în urmă, nu aș mai pleca în alte centre, având în vedere că mediul în care îmi desfășor activitatea de cercetare este unul comparabil cu multe alte centre de top din diaspora, fiind mult superioare mediei în domeniu. Acest lucru este demonstrat și de granturile pe care le avem în derulare (de exemplu – un grant finanțat de Universitatea din Oxford, pe care îl coordonez).

În concluzie, mă simt onorat și responsabilizat să fac parte din echipa de implementare a proiectului INSPIRE și așteptăm cu interes rezultatele științifice și impactul potențial al acestora la nivel național și internațional.


Ruben Emanuel Nechifor, Cercetător Științific gr. III
Institutul Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată (https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/)
Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie (https://clinicalpsychology.psiedu.ubbcluj.ro/)
Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Științe Naturale Aplicate (http://icdisna.institute.ubbcluj.ro/index.html) Universitatea Babeș – Bolyai

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *